Thalloderma Labs


в процес на промяна ... now under reconstruction


 https://www.facebook.com/Thalloderma

За контакти:                                                    Contact us:

 

ТАЛОДЕРМА ООД
Фармацевтични лаборатории


ТЪРГОВСКИ ДИЛЪРИ


ТАЛОДЕРМА ТРЕЙД ООД
п.к. 98, 9000 Варна, България,
Западна промишлена зона

Елена Купенова
Ивелина Танчева
Станислава Найденова
Пламена Тенева052/502-073, 052/502-073,
052/502-078, 052/502-078

факс: 052/502-076

e-mail: office@thalloderma.com


052/502-073 052/502-073,
вътр.: 102, 203

моб.: 089/789-00-10, 089/789-00-10

e-mail: order@thalloderma.com


052/502-078, 052/502-078,
вътр. 201e-mail: office@thalloderma.com

 

СКЛАДОВЕ

ТАЛОДЕРМА ТРЕЙД
Варна*
Западна промишлена зона
тел.: 052/502-073, 052/502-073, 052/502-078, 052/502-078
факс 052/502-076
e-mail trade@thalloderma.com

Фармацевтичен магазин "Талодерма +"
гр. Варна, ул. "Морска сирена" №41

Фармацевтичен магазин 'Талодерма' София**
ул. 'Кърниградска' 2
моб.: 089/789-00-01
за контакт: Калина Пенева
e-mail kpeneva@thalloderma.com

*ТАЛОДЕРМА ТРЕЙД, Варна осъществява регулярна директна доставка по график на продуктите на ТАЛОДЕРМА на
територията на цялата страна;
**Офисът на ТАЛОДЕРМА ТРЕЙД в София осъществява ежедневна доставка по график на продуктите на ТАЛОДЕРМА на територията на гр. София

LIBRA AG PHARMA
София
Студентски град, ул. Акад. Стефан Младенов
тел. 02/965-81-00, 02/965-81-00, 02/965-81-4002/965-81-40
факс 02/965-81-81

Бургас
ул. Оборище 82
тел. 056/857-822, 056/857-822

Варна
ул. Железни врата 42
тел. 052/399-900, 052/399-900

Велико Търново
Промишлена зона, кв. Дълга Лъка
тел.: 062/617-703, 062/617-703, 062/617-777, 062/617-777

Пловдив
Уидроу Уилсън 18
тел. 032/655-501, 032/655-501
факс 032/655-525

СТИНГ
Национален безплатен телефон 0800-11-511, 0800-11-511 FREE
София
бул. Асен Йорданов 6
тел./факс 02/97-031
e-mail office.sofia@stingpharma,com

Бургас
кв. Лозово, Складова база SOMAT
тел. 056/887-408, 056/887-408
e-mail office.burgas@stingpharma,com

Варна
ул. Веслец 29
тел. 052/604-146, 052/604-146
e-mail office.varna@stingpharma,com

Разград
ул. Бели Лом 15
тел.: 084/660-560084/660-560
e-mail office.razgrad@stingpharma,com

Пловдив
бул. Александър Стамболийски 9А
тел.: 032/907-100, 032/907-100, 032/503-100, 032/503-100
e-mail office.plovdiv@stingpharma,com

МСМ ГАЗ
Велико Търново
ул. Мизия 36
тел./факс 062/604-200
тел.: 062/601-691, 062/601-691, 062/604-078, 062/604-078
моб. 088/540-91-30, 088/540-91-30

ШИШМАНОВ
Русе
ул. Видин 23
тел. 082/823-938, 082/823-938

МУЛТИФАРМ
Ямбол
ул. Стара Планина
тел. 046/6-62-08
факс 046/6-21-71